fbpx
易Joy!易賞!易分享 盡在全新大家樂Club 100 易.0

下載及登記可享Club 100會員無窮著數!

立即行動:Club 100 易.0

易Joy

只要手機號碼就可成為Club 100會員!簡單幾個步驟,仲可以獲HK$20迎新獎賞!

易joy!易賞!易分享 盡在全新大家樂Club 100易.0

易賞

每週儲滿5次合資格消費就有HK$15樂賞錢,隨時食隨時儲樂賞分,積分兌換食品及禮遇。

易joy!易賞!易分享 盡在全新大家樂Club 100易.0

易分享

可以同人分享優惠券!介紹5位親友登記成為會員,仲即賞HK$10電子優惠券。

易joy!易賞!易分享 盡在全新大家樂Club 100易.0
[]