fbpx
免費親子農耕體驗半日營 DIY蛋殼杯墊/初嘗有機農耕

Blogger豬仔包媽媽同豬仔包早前參加咗一個由都市綠洲 Urban Oasis及心靈綠洲 Serene Oasis主辦嘅「親子半日體驗營」。呢個係「綠色生活@3H療癒行動」計劃嘅活動,獲得滙豐香港社區夥伴計劃 HSBC HK Community Partnership Programme 資助 ,所以費用全免!

[]